CaMa Service AB – Flyttfirma i Stockholm med explosiv tillväxt

CaMa Service är en flyttfirma i Stockholm som mellan 2015 och 2017 gått från 5 miljoner omsättning till 9.5 miljoner. Det är en stadig tillväxt i en flyttbransch med särskilt många aktörer just i Stockholmsområdet. Hur har de lyckats? Vi lägger fram svaren.

När vi analyserar deras digitala närvaro lägger vi märke till följande:

  • Omfattande information på sin webbplats, där tjänsterna om flytt och städ är tydligt formulerade
  • God närvaro på Sociala medier, där man enkelt kan följa med personalen i deras olika flytt- och städuppdrag
  • FB-pixeln är installerad korrekt, som gör att de enkelt kan retargeta besökare som letar efter erbjudande på flyttjänster

Vidare noterar vi att de erbjuder ett gäng olika flyttjänster:

  • Kontorsflytt
  • Bohagsflytt
  • Distansflytt
  • Utlandsflytt

De två första är standard i branschen, men distans- och utlandsflytt är desto mer ovanliga. Det hade varit intressant att se ifall de tjänsterna står för en betydande del av omsättningen.

Årsrapporterna för 2018 är på väg in. Vi väntar med tillförsikt på de siffrorna för att sen göra en uppdatering av CaMa Service AB.